Aanvullende voorwaarden van Feenstra Rijn… | Feenstra riviercruises

Aanvullende voorwaarden van Feenstra Rijn Lijn

Aanvullende voorwaarden van Feenstra Rijn Lijn:

Lees alstublieft goed deze aanvullende voorwaarden door, alsmede de algemene informatie uit onze brochure of de rubriek ‘veel gestelde vragen’ op onze website. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en kan Feenstra Rijn Lijn u een optimale vakantie bezorgen. Dat doen we overigens niet alleen. De schepen waar al deze mooie reizen mee gemaakt worden, zijn eigendom van verschillende rederijen. Feenstra Rijn Lijn bemiddelt tussen hen en u. Dus hebben we het in onze uitingen over ‘wij’, dan bedoelen we de scheepseigenaren.

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden §1

Inhoudsopgave:

01. Kantooruren
02. Herroepingsrecht
03. (Aan)betaling
04. Opzegging door de reiziger (annulering)
05. Opzegging door de reisorganisator
06. Wijzigingskosten
07. Reisbescheiden
08. Onvoldoende deelname
09. Klachtenprocedure
10. Mindervaliden
11. Rollators en rolstoelen
12. Pandemieën

01. Kantooruren
Het kantoor van Feenstra Rijn Lijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:30 uur en op zaterdag van 09:30 - 15:30 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

02. Herroepingsrecht
Zoals reeds in artikel 1.3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden §1 staat vermeld heeft de reiziger geen herroepingsrecht op de boeking van onze riviercruises.

03. (Aan)betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom plus eventuele verzekeringen te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als er sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van Feenstra Rijn Lijn. 3. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

04. Opzegging door de reiziger (annulering)
Voor informatie over hoe Feenstra Rijn Lijn omgaat met annuleringen verwijzen wij u naar de ANVR-Reizigersvoorwaarden §1, artikel 9. In aanvulling hierop gelden de volgende bepalingen:
1. Indien er vanaf 1 week voor vertrek een annulering komt voor de taxiservice direct wordt hiervoor 100% annuleringskosten doorbelast.
2. Een eventuele restitutie kan uitsluitend worden uitbetaald aan de persoon die de reis heeft geboekt/betaald.

05. Opzegging door de reisorganisator
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Feenstra Rijn Lijn door buitengewone en onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is een reis te annuleren. Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn extreem hoog/laag water, natuurrampen en pandemieën of, in een heel enkel geval, onvoldoende deelname. Reizigers worden hierover door Feenstra of hun reisbureau geïnformeerd. In deze gevallen zullen betaalde reissommen worden gerestitueerd. De bijdrage SGR alsmede een eventueel bij boeking afgesloten annuleringsverzekering zijn uitgesloten van restitutie.

06. Wijzigingskosten
1. Indien een reiziger zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoekt om het reisaanbod of iets in de gemaakte boeking te wijzigen dan kunnen wij daarvoor € 50,00 wijzigingskosten in rekening brengen.
2. Indien er een wijziging, vanaf 1 week voor vertrek, voor de taxiservice komt, dan worden naast de wijzigingskosten van Feenstra nog eens € 30,00 extra doorbelast voor de taximaatschappij.

07. Reisbescheiden Uw reisbescheiden verzenden wij, na ontvangst van de volledige reissom, 8 dagen voor vertrek. Indien u uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt u zich dan bij uw boekingskantoor.

08. Onvoldoende deelname
Een reis gaat alleen door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit aantal vindt u in dit artikel en staat ook vermeld in de brochure in de prijskolom van de betreffende reis en op onze website bij de reis onder het huttenplan. Gaat een reis niet door dan krijgt u van ons bericht:
• reizen van 2 tot 6 dagen: uiterlijk 7 dagen voor vertrek
• reizen van meer dan 6 dagen: uiterlijk 20 dagen voor vertrek

Scheepsnaam

Minimum deelnemers

Antonio Bellucci

85

Azolla

55

Bellejour

100

Bellissima

85

Horizon

65

Rembrandt van Rijn

75

Salvinia

75

Serenade 1

85

Swiss Pearl

75

09. Klachtenprocedure
Het kan zijn dat u, ondanks onze goede zorgen aan boord of vooraf, toch niet helemaal tevreden bent over de afhandeling van uw boeking, over uw accommodatie, of over de verzorging aan boord. Indien u klachten of aanmerkingen heeft over de boekingsprocedure bij, of uw contact met, Feenstra Rijn Lijn dan verzoeken wij u dit schriftelijk, binnen twee maanden na het moment waarop uw klacht zich heeft voortgedaan, kenbaar te maken aan ons. Dit kan per post of e-mail aan info@feenstrarijnlijn.nl. Heeft u aanmerkingen of klachten tijdens de reis dan verzoeken wij u dit gelijk te melden aan boord bij de leiding. Zij zullen u ter plaatse zo goed mogelijk helpen. Is de oplossing niet direct voorhanden vult u dan het klachtenformulier aan boord in. Alleen klachten die tijdens de reis, op beschreven wijze, bij de leiding aan boord zijn gemeld, worden later door ons in behandeling genomen. U dient, ondanks het reeds ingevulde klachtenformulier, uw klacht schriftelijk binnen twee maanden na afloop van de reis te hebben ingediend, klachten die later dan 2 maanden worden ingediend die worden niet in behandeling genomen. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie.

10. Mindervaliden
Aan boord gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Het uitvoeren van noodprocedures dient snel en correct te gebeuren. Hierdoor behouden wij het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis indien een handicap een belemmering blijkt te zijn voor het uitvoeren hiervan. Vaak zijn schepen niet goed uitgerust voor mindervaliden en ook het personeel is niet opgeleid voor medische diensten. Voor groepjes mindervaliden (uitsluitend onder voldoende begeleiding) dient u te allen tijde vooraf contact met ons op te nemen.

11. Rollators en rolstoelen - Gebruik aan boord is niet toegestaan
De veiligheid van onze passagiers aan boord gaat ons boven alles. Ook als u minder mobiel bent moeten we uw veiligheid kunnen garanderen. Daarom moeten we helaas het meenemen van hulpmiddelen zoals rollators of rolstoelen beperken. Geef dit daarom meteen aan bij uw boeking, dan kijken we gelijk of dit nog mogelijk is en anders naar eventuele alternatieven. Veelal is het achteraf bijboeken van een rollator of rolstoel niet meer mogelijk. Het meenemen van een eigen rollator of rolstoel (op de meeste schepen toegestaan) moet u aanvragen en is slechts in zeer gelimiteerde hoeveelheid toegestaan. U heeft hier een schriftelijke toestemming voor nodig.

Voor de duidelijkheid: het gebruik van een rollator of rolstoel aan boord is niet toegestaan. U moet zich dus zonder deze hulpmiddelen aan boord kunnen verplaatsen. Aan wal kunt u natuurlijk wel een rollator/rolstoel gebruiken. Deze zijn ook bij ons te huur voor € 5,-. (m.u.v. de Swiss Pearl) U kunt er dan de gehele reis, aan wal, gebruik van maken. Ook dit dient u bij boeking door te geven.

12. Pandemieën
Indien op landelijk of Europees niveau de gezondheidssituatie in de samenleving dusdanig verslechtert kan het mogelijk zijn dat geldende maatregelen invloed hebben op de uitvoering van de door u geboekte reis. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen van de maximale en minimale bezetting van het schip, de verzorging van de maaltijden en eventuele extra hygiënemaatregelen. Uiteraard trachten wij uw reis ondanks deze mogelijk noodzakelijke maatregelen zo goed en comfortabel mogelijk uit te voeren.

Lees hier u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.